Tanácsadás menete

Az első találkozás

Az első találkozást mindig kölcsönös bemutatkozással kezdjük, azután annak a megbeszélése következik, hogy miben szeretne/szeretnének segítséget kérni. Ekkor mindenki a maga nézőpontjából, a maga nevében beszél a problémáról, majd ezek alapján keresünk egy olyan közös célt, aminek elérése mindenki számára elfogadható és ami felé a továbbiakban közösen dolgozhatunk. Gyakran a cél kiválasztása nem olyan könnyű, amilyennek elsőre látszhat, sokan nem igazán tudják megfogalmazni, mit is szeretnének, csak azt érzik, valami nagyon nincs rendben. Ezen nincs semmi szégyellni való! Ilyenkor én segítek/mi segítünk a megfogalmazásban. Éppen ezért azonban nem mindig elég a cél megtalálására egyetlen ülés. Gyakorta tapasztaljuk, hogy az a második találkozásra születik meg letisztulva. Azután, ha már megvan a cél, következhet a szerződéskötés.

A szerződéskötés

Szóban kötjük és a tanácsadás célja mellett az ülések gyakoriságát, időpontját, a tervezett ülések számát – problémától függően általában 6-25 ülés –, a tanácsadás díjazását, illetve az esetleges időpont változtatás-, ülés lemondás feltételeit tartalmazza, valamint annak a közös szándéknak a kinyilvánítását, hogy minden szerződő fél elkötelezett a közös cél érdekében a szükséges változások megtétele, illetve elősegítése felé. Igény szerint ezt írásba is foglalhatjuk.

A tanácsadás kezdeti szakasza (1-5 ülés)

A probléma alaposabb körüljárása és a változtatás lehetséges útjainak megkeresése történik ekkor család- és párterápiás eszközökkel, kommunikációelemzéssel, valamint tünetértelmezéssel, feltérképezve az Ön/Önök erőforrásait és teherbíró képességét. A tanácsadás ezen fázisában még az eredetileg kitűzött cél módosítása is megtörténhet, ha úgy látjuk indokoltnak. Ebben az esetben új szerződést kötünk a megváltozott célra.

Fontos, hogy a cél elérése minden érintettől változást követel! Sokan keresnek fel azzal az igényükkel, hogy olyanok szeretnének lenni, mint amilyenek a probléma megjelenése előtt voltak és szeretnék, ha a tünetet mintegy varázsütésre el tudnám tüntetni, ez azonban nem lehetséges! Egyrészt a cél eléréséhez kemény munkára van szükség önmagunkkal, az nem megy egyik napról a másikra, másrészt egy sikeres tanácsadás után nem olyan emberként távozunk, amilyenek a nehézség beköszönte előtt voltunk, hanem érettebb, jobban működő személyiségként.

Gyakori, hogy a tanácsadás ezen szakaszában a problémák hirtelen súlyosbodnak, ám ez természetes, hiszen sok olyan érzés és titok kerülhet felszínre, sok addig kimondatlan mondat születhet meg ilyenkor, amik a probléma mögött álltak és mint ahogy egy vírus sem múlhat el láz nélkül, úgy az ilyen méregfogak kihúzása sem fájdalommentes.

Az sem ritka ekkor, hogy a tünetek hirtelen enyhülnek, ekkor azonban hiba, ha a kliens elbízza magát és hirtelen lezárja a terápiát, mert a tapasztalatok szerint a gyors enyhülés csak látszólagos, és mintegy vihar előtti csendként, a sokkal súlyosabb problémák felszínre kerülését előzi meg.

A tanácsadás főszakasza (5-20 ülés)

Itt a hangsúly átkerül a problémáról annak megoldására. Az ehhez szükséges új gondolkodásmód és viselkedések létrehozása és begyakorlása zajlik ekkor. Fontos, hogy dolgozni nem csak az üléseken kell, hanem azok között is! Sőt, a munka oroszlánrésze éppen a rendelőn kívül zajlik. A problémától függően előfordul, hogy házi feladatot is adok/adunk ebben a szakaszban, illetve, ahogy egyre inkább halad előre a változás, úgy ritkítjuk az ülések számát, hogy minél hosszabb idő jusson az otthoni gyakorlásra, az új megoldásmódok elmélyítésére.

A tanácsadás lezáró szakasza (2-5 ülés)

Mikor mindannyian úgy érezzük, hogy a szerződésben kitűzött célt elértük, vagy az már csak karnyújtásnyira van, elérkezik az idő a búcsúzásra. Ennek folyamata úgy zajlik, hogy az ülések még további ritkításával mindannyian megbizonyosodunk róla, hogy a változások tartósnak bizonyulnak-e. Ha igen, úgy kitűzzük a lezáró ülés időpontját, ahol számba vesszük, hogy mit értünk el a közös munka során, mi változott, ki mit kapott és tanult a tanácsadásból és milyen nehézségek ránthatnak vissza a korábbi, problémás megoldásokhoz, azok ellen hogyan lehet védekezni, illetve, hogy mi mindenen érdemes még a továbbiakban dolgoznia/dolgozniuk, hogy az elért eredmények ne csak megmaradjanak, hanem tovább is fejlődhessenek.

A tanácsadás lezárása után fél évvel ellenőrző telefonhívást szoktam kezdeményezni, hogy tudjam, jól van/vannak. Természetesen igény szerint lehetőség van kontroll ülés megtartására, vagy új tanácsadás elkezdésére is.